Výbojky v osvětlení pozemních komunikací mají stále své místo

Některé pozemní komunikace jsou vybaveny veřejným osvětlením, jehož parametry se vyjadřují mimo jiné i hodnotou jasu. Vyjadřuje se v jednotkách cd /m2 (kandela na čtvereční metr). Právě jas je rozhodujícím faktorem působnosti umělého světla na chování řidičů, obecně lze říci, že v nočních hodinách se při vyšším jasu lépe rozeznávají kontrasty osvětlených předmětů. Čím vyšší jas umělého světla, tím ostřeji řidiči vnímají prostor kolem sebe.

kovaná lampa

Rovnoměrný jas

Rozptyl jasu však musí být rovnoměrný, v takovém případě se lépe rozeznávají dopravní značky, překážky v silničním provozu, chodci na přechodech pro chodce, cyklisté u krajnice a protijedoucí vozidla.

lampa na chodníku

Nepříznivé je naopak stálé střídání úseků s vyšším jasem s tmavými místy, kdy je zrak unavován neustálým přizpůsobováním se změnám osvitu. Nerovnoměrnost jasu je jednou z příčin dopravních nehod.

V roce 2016 byla provedena analýza dopravní nehodovosti v souvislosti s veřejným osvětlením. Z databáze Policie ČR byly z průběhu let 2011 – 2015 vyčleněny pouze nehody bez vlivu alkoholu v obcích pod umělými světly a byl monitorován vztah mezi nedostatečně osvětlenými komunikacemi a nehodovostí.

romantická lampa

Osvětlení pozemních komunikací podléhá vyhlášce Ministerstva dopravy

Veřejné osvětlení v tzv. průjezdných úsecích obcí a měst podléhá vyhlášce Ministerstva dopravy č. 104/1997 Sb. A ta by měla být směrodatná pro výstavbu a rekonstrukci osvětlovacích těles. V současné době je tak na miskách vah nízkoenergetické osvětlení LED diodové a na druhé straně osvit vysokotlakými výbojkami sodíkovými a metalhalogenidovými. Výbojky jsou již mnoho let stabilním zdrojem světla s rovnoměrně rozptýleným jasem a dostatečným výkonem a i to bylo důvodem pražského magistrátu prozatím nenahrazovat stávající výbojková světla diodami a přidržet se osvědčených tradičních zdrojů.