Partner


Proto, abyste udÄ›lali radost milovanému ÄlovÄ›ku, není tÅ™eba hledat příliÅ¡ komplikovaný, drahý a nároÄný dárek. NÄ›kdy je mnohem lepší nabídnout spoleÄné prožitky, než vÄ›c, která sice může být luxusní a drahá, ale pořád to bude pouze pÅ™edmÄ›t, i když y lásky darovaný. UrÄitÄ› záleží velmi na tom, jak je onen obdarovávaný založen, jestli i on sám dá radÄ›ji pÅ™ednost spoleÄnému prožitku, nebo si spíše smlsne na nové elektronice, Äi navlékne oslnivý Å™etízek. Myslím vÅ¡ak, že pokud se rozhodnete pro wellness víkend pro dva a darujete jej z lásky, může tento dárek patÅ™it mezi takzvané životní.

Maminka

Takový spoleÄný dárek může pÅ™inést novou chuÅ¥ do života, novou inspiraci do dalších dnů. Vliv nového prostÅ™edí a nových spoleÄných prožitků vÄetnÄ› příjemných a ozdravujících procedur na ÄlovÄ›ka je známým fenoménem. OvÅ¡em dopřát si takovýto pobyt nemusíte zákonitÄ› s partnerem Äi partnerkou, ale samozÅ™ejmÄ› i s kamarádem nebo kamarádkou, popřípadÄ› s nÄ›kterým Älenem rodiny, který je vám velmi blízký a kterému byste zároveň chtÄ›li podÄ›kovat za jeho minulou Äi souÄasnou péÄi. Tou, která si to v každém případÄ› zaslouží, je tÅ™eba i vaÅ¡e maminka.