Kvalitní strojní výroba


Mít strojírenskou dílnu a vyrábět strojní zařízení, to chce mít vybavenou dílnu kvalitními stroji, opracovávat kvalitními nástroji a k tomu mí velmi šikovné obráběče, kteří pracují rychle, ale kvalitně.

Strojírenská kusová výroba je jeden z nejsložitějších typu výrobních podniků. Každý výrobek se vyrábí jen v malých sériích, nezřídka i po jen jeden kus a proto taková výroba klade vysoké požadavky na kvalifikaci pracovníků. Začíná to perfektně fungujícím zásobovacím oddělením, které dle výkresové dokumentace nakoupí polotovary pro další zpracování. V tom jim pomáhá technolog, který určí, jz jakých polotovarů se bude výsledný produkt vyrábět. Mohou to být nejrůznější ocelové profily, ale také výpalky, které už mají konečný tvar, nebo třeba i odlitky, ale ty se používají spíše u velkosériové výroby.

soustruh

Polotovar dovezou na dílnu a zde si šikovný dělník musí umět přečíst výkresovou dokumentaci a spolu s technologem se rozhodnout, na jakém stroji a jakými nástroji se bude polotovar měnit na obrobek a finální výrobek. Bude se frézovat nebo soustružit soustružnickým nožem? Bude se vrtat? V menších firmách se dělník musí rozhodnout sám a nemá moc času na rozhodování. Rozhodující je čas a požadovaná přesnost obrábění.

soustruh

Po obrobení následuje konzervování ploch nebo nátěr, aby výrobek nezačal korodovat. O tom rozhoduje zákazník, který si výrobek u strojírenské firmy nechal vyrábět. Často je strojírenská dílna součástí firmy, která má i vlastní konstrukční oddělení a její konstruktéři navrhují i složité stroje, výrobní linky či jiné inženýrské zařízení. Být vlastníkem strojírenské firmy, to musíte sehnat spolehlivé lidi, kteří ovládají dokonale svou profesi a musíte jim zajistit příjemné pracovní prostředí a hlavně kvalitní stroje a nástroje. Můžete nakupovat třeba u firmy i-nastroje. Kvalita dělá kvalitu.