Jak řešíte problémy ve svojí firmě?

Všichni to známe, chvíli máme radost a pak přijde rychle záhy něco, co našI náladu úplně změní. Jedná se o spousty faktorů, které nás ovlivňují zvenčí, záleží ale také velmi silně na naší osobnosti.

Každý z nás již jistě slyšel o základním dělení lidských temperamentů:

Cholerik – ten by nejraději na všechny pouze křičel a hledal jakoukoli vinu pochopitelně pouze v nich, zároveň také nemá úplně daleko k fyzickému násilí a trestům. Bohužel těchto výbušných lidí je mezi námi hodně.

Melancholik – ten je zase naopak přecitlivělý, ale uzavřený do sebe, a právě proto je velmi přecitlivělý.
ksicht chlapa

Sangvinik – ten je pak velmi společenský, stále veselý, nedá se mu ale moc důvěřovat, jelikož jeho názory jsou velmi nestálé a například partnerství s takovým jedincem nebude ani zdaleka jednoduché.

Flegmatik – ten je stále hlavou v oblacích a prakticky nic mu nevadí, je se vším srovnaný a spokojený, je mírumilovný a přátelský.

Je zřejmé, že každý z temperamentů bude jakoukoli komplikaci řešit rozdílným způsobem, ale existuje ještě další dělení, jehož součásti při řešení problému používá prakticky každý z nás bez rozdílu. Někdo toto dělení nazývá metodou šesti klobouků, či brýlí. Jedná se vlastně o pomyslné klobouky, které si ten či onen jedinec během nepříjemností „nasadí“ a změní tak svůj postoj k oné komplikaci. Jak jsem již říkal, těchto klobouků je 6.
červený klobouk ženy

1)      Bílý – tento člověk hledá dostupná, platná a ověřitelná fakta. Jde-li něco dohledat, změřit, spočítat, je to právě jeho postup.

2)      Červený – řídí se pomocí emocí, pocitů a vlastní intuice, pouze tuší správné východisko, bez jakéhokoli pádného podkladu.

3)      Černý – pouze kritizuje a hledá, proč něco takového nejde udělat. Občas je však jeho přístup potřebný, jelikož odhaluje nesmyslné části řetězce

4)      Žlutý – ten pouze pozoruje a čeká, jak se situace vyvine, zároveň také vymýšlí postup, který by bylo vhodné zvolit

5)      Zelený – hledá nejvíce kreativní možnost, která může často na první pohled vypadat nereálně, takových nápadů ale má velké množství a pokud bude jeden zavrhnut, okamžitě nabízí další.

6)      Modrý – povětšinou znenadání rozhodne, jak se tedy co udělá, ať s tím již ostatní souhlasí, nebo ne.

Který přístup užíváte vy?