Aktivní život seniora

Každý senior si přeje být zdravý, a to se týká nejen fyzického zdraví, ale i duševního. K tomu je zapotřebí duševní a pohybová aktivita. Dnešní doba nabízí mnoho možností v podobě kulturních akcí pro seniory, kultura je pro ně prospěšná z mnoha důvodů. Nejen, že tak vyplní svůj volný čas, ale zároveň tak pečují o své fyzické a psychické zdraví, necítí se osamoceni a rozvíjí svůj intelekt. To může předejít rozvoji mnoha nemocem, protože kultura nám pomáhá vést aktivní život, rozvíjí naše myšlení a pomáhá nám k dobré náladě.

tančící muž se ženou

Kulturně se vzdělávat může každý po svém. Existují různé organizace, které nabízejí programy pro seniory například klub Spokojený senior – KLAS. Zde se mohou vzdělávat počítačově, dělat různé aktivizační a výtvarné programy, trénují motoriku, ale i paměť. Členové klubu KLAS mají možnost navštěvovat divadelní představení v pražském divadle ABC a jiné kulturní akce. Mají zde i tvořivá odpoledne, kde malují kraslice na Velikonoce, nebo tvoří vánoční výzdoby.

Také Městské části Prahy a jiných měst dnes hodně myslí na starší občany a pořádají tak pro ně různé besedy, výlety a společenské akce. Zde se mohou vzájemně seznámit a najít si i nové přátele.
Národní divadlo

Kultura může sloužit i jako prostředek propojení lidí různých věkových skupin, jako je tomu například v Kulturním domě DUHA v Prostějově. Zde se pořádají taneční večery nejen pro seniory, kde k tanci hraje skupina ECHO.

Takových kulturních míst, kde se skloubí mládí i stáří by mělo vznikat více a neměli by se lidi dělit podle věku. Je spousta starších a starých lidí, co se rádo obklopuje mládím a dává jim to nový elán do života. Mladí lidé zase naopak ocení přítomnost starších moudrých lidí, od kterých mohou získat spousty dobrých rad, poslechnout si zajímavé příběhy ze života a životní zkušenosti.

Nechme kulturu, ať spojuje lidi bez ohledu na věk…